Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně

„Synku, řečníš již krásně, leč dosud blbosti.“

Autor, kterého si momentálně nejsem schopen vybavit

0_skolek-1v

Kvalitní zjevení, o kterém se moc neví, nebo průměr hrající si na velkého autora?

Pokračování textu Hubený nás nedostanou aneb Pěkný jazyk bez reálné náplně

Zdroj aneb Niterný manifest lidské individuality

„Není v povaze člověka – ani žádné jiné bytosti – začínat tím, že se dobrovolně vzdá, že si plivne do tváře a zatratí život; na to je třeba procesu mravní zkázy, jenž je u každého jedince jiný. Někteří se vzdávají pod dotekem prvního tlaku, někteří se zaprodají, někteří padají pomalu a nepostřehnutelně, až vyhasnou úplně, aniž by věděli, kde a jak svůj oheň ztratili.

Pak se všichni ztratí v nekonečném bahně svých starších předchůdců, kteří jim neustále opakují, že dospělost znamená netrvat na svých názorech, bezpečí znamená netrvat na svých hodnotách a praktičnost znamená netrvat na své hrdosti. A přesto se někteří nevzdají, jdou dál a vědí, že nelze zradit svůj vnitřní oheň, učí se, jak mu dát tvar, význam a jak ho uskutečnit.“

Ayn Rand, předmluva k 25. výročí prvního vydání, strana 11

IMG_20140606_115529

Tento obsáhlý citát se nachází na zadní obálce českého vydání velmi, velmi pozoruhodné knihy. Otázka, kterou klade, je vlastně zcela prostá – Vyplatí se člověku řídit vlastními zásadami, nebo má dělat to, co od něj očekává společnost? Má větší smysl plavat s proudem, nebo stát osaměle na divokém ostrůvku s vědomím, že je to můj ostrůvek?

Pokračování textu Zdroj aneb Niterný manifest lidské individuality